Запитвания: 0889464396Сервиз: 0882668090

Гаранционни условия

Продуктите, предлагани от ГЛОБАЛ ЕЛЕКТРОНИК ДИСТРИБЮШЪН, за които е приложимо, ползват гаранция от 24 месеца, съгласно българското законодателство и търговската политика на производителя.

Всяка стока, на която е указан срок на гаранция се изпраща на клиента с гаранционна карта, издадена от ГЛОБАЛ ЕЛЕКТРОНИК ДИСТРИБЮШЪН ООД или оригинална гаранционна карта на производителя, в която са упоменати:

  • адрес и телефон на оторизираните сервизи
  • гаранционните условия на съответните сервизни центрове или производители
  • гаранционен срок на закупената стока

При повреда на продукт с гаранционна карта на ГЛОБАЛ ЕЛЕКТРОНИК ДИСТРИБЮШЪН в рамките на гаранционния срок, продуктът се изпраща (или занася) до офиса на ГЛОБАЛ ЕЛЕКТРОНИК ДИСТРИБЮШЪН. След отстраняване на повредата продуктът се връща на клиента за сметка на ГЛОБАЛ ЕЛЕКТРОНИК ДИСТРИБЮШЪН. Връщането се осъществява посредством куриер.

За продукти с гаранционна карта от производителя са валидни гаранционните условия на съответния производител или оторизирани сервизни центрове. В сервизните центрове се приемат единствено продукти с оригинални гаранционни карти, с които е получен продуктът. Освен гаранционната карта се изисква валиден платежен документ, за да бъде призната гаранцията.

Клиентът е длъжен да пази всички документи и опаковки, съпътстващи стоката.